Vstrekovanie plastov

HLAVNÁ VÝROBNÁ NÁPLŇ:

SPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY:

O VSTREKOVANÍ PLASTOCH:

Vstrekovanie plastov je termodynamický cyklický tvárniaci proces. Plastické hmoty sú na vstrekovanie dodávané vo forme granulátu. Môžu byť prírodné farby (spravidla číre alebo priehľadné) alebo prefarbené. Farbenie je tiež možné pridaním granulovaného farbiva (1–3 %) do nefarbeného granulátu pri naberaní plastu do plastifikačnej jednotky (vstrekovací lis). Plastový granulát je pripravený v násypke, kde je plast spravidla nutné zbaviť vlhkosti (vysušiť pri teplote do 150 ° C). Z násypky je granulát naberaný šnekom vstrekolisu do plastifikačnej jednotky, kde je nahrievaný na požadovanú vstrekovaciu teplotu (150 °C – 400 °C). Zahriatie sa tiež deje protitlakom (plastifikáciou) a otáčaním šneku. Po nahriatí v plastifikačnej jednotke je tekutý plast (tavenina) vstreknutý vysokým tlakom (až 250 MPa) do vstrekovacej formy (nástroja). Nástroj je spravidla nutné chladiť (temperovať) na prevádzkovú teplotu (cca 20 °C – 150 °C).

Pri vstrekovaní je nutné, aby z nástroja včas unikli všetky plyny a dovolili zaplnenie nástroja hmotou. Na odvzdušnenie by mali postačovať vôle v pohyblivých častiach nástroja a deliacich rovinách (v opačnom prípade potrebná výroba zvláštnych odvzdušnení). Čas vstrekovania býva rádovo sekundy. Vstrekovanie sa deje priamočiarym pohybom šnekového piestu. Koniec šneku je opatrený spätným uzáverom, aby tavenina tiekla iba smerom do nástroja. Zvyškový objem, ktorý zostáva v plastifikačnej jednotke sa nazýva vankúš hmoty. Po vstreknutí je nutné nastaviť čas ochladenia (jednotky až desiatky sekúnd). Po tomto čase sa forma otvorí a diel je vybratý z nástroja pomocou oceľových tŕňov (vyhadzovačov). Vypadáva buď samoťažie alebo je odoberaný automatom. Súbežne s ochladzovaním dielu v nástroji už vstrekovací šnekový piest naberá otáčaním nový materiál pre ďalší cyklus.

PROCES VSTREKOVACIEHO CYKLU:

TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE: